• prace magisterskie opinie
    Logistyka – stopień trudności studiów magisterskich
Tematy prac magisterskich z logistyki – rozważania

Tematy prac magisterskich z logistyki – rozważania

Tematy prac magisterskich z logistyki są bardzo zróżnicowane. Wybór odpowiedniego tematu jest rzeczą kluczową. W poniższym artykule zaprezentowane zostaną przykładowe tematy z logistyki. Być może będą one bardzo pomocne w przypadku wyboru własnego tematu.

Dobry temat to “Projekt systemu dystrybucji w firmie produkcyjnej”. Jest to bardzo ciekawy temat, dzięki, któremu można wykazać się szczegółową wiedzą,  z zakresu planowania dystrybucji. Dobrze by pisać tą pracę na podstawie konkretnego przedsiębiorstwa. Dzięki takiemu zabiegowi, taka praca magisterska zyskałaby praktyczny charakter.

Następny dobry temat to “Ocena ryzyka w transporcie drogowym niebezpiecznych materiałów”. W pracy tej trzeba przedstawić wszystkie regulacje prawne, które wiążą się z transportem niebezpiecznych materiałów. Trzeba też przedstawić metody transportu materiałów  niebezpiecznych.  Praca ta jest bardzo specyficzna  i może być pomocna podczas ubiegania się o pracę w transporcie.

Kolejny dobry temat to “Lotniczy transport towarowy w Polsce”. Trzeba tu pokazać szczegółowo, jak ten transport wygląda oraz jak się rozwija.  Trzeba opisać tu firmy, które umożliwiają taki transport. Należy też tu opisać samoloty, które są w tym transporcie używane. Przedstawić w tym temacie należy również nowe technologie, które będą  w transporcie lotniczym wykorzystane.

Inny ciekawy temat to “Czas pracy kierowców w transporcie międzynarodowym”. Trzeba w tym temacie przedstawić rolę czasu w pracy kierowcy zawodowego. Pokazać tu trzeba wszystkie wymogi i regulacje, które opisują pracę kierowców. Należy też zaprezentować tu dokumentację związaną z ewidencją czasu pracy. Jest to temat szczególnie wartościowy, jeśli chcemy pracować w firmie spedycyjnej.

Tematy prac magisterskich z logistyki- wskazówki.

Tematy prac magisterskich z logistyki są bardzo zróżnicowane. Temat naszej pracy musi być dobrze przedyskutowany z naszym promotorem. Nieraz bywa, że to właśnie promotor sugeruje dany temat. Ogólnie temat, który wybierzemy, powinien być powiązany, z tym, co będziemy robić po zakończeniu naszych studiów. Nie ma sensu pisanie prac czysto teoretycznych. Dla pracodawców to, co się liczy to praktyka. Im praktyczniejsza jest dana praca, tym ma większą potencjalną wartość na rynku pracy.

Dodaj komentarz