• prace magisterskie opinie
    Logistyka – stopień trudności studiów magisterskich
Prace magisterskie z logistyki i poziom ich trudności

Prace magisterskie z logistyki i poziom ich trudności

Prace magisterskie z logistyki są często przepustką do wielkiej kariery w logistyce. Należy napisać je jak najlepiej. Poniżej przedstawiono rozważania dotyczące trudności tych prac.

Logistyka jest w ostatnich latach modnym kierunkiem, który chętnie wybierają studenci zarówno studiów licencjackich, jak i magisterskich. Magister logistyki ma sporą szansę na rynku pracy, gdyż każde większe przedsiębiorstwo ma swój dział logistyczny i kładzie nacisk na zmniejszanie kosztów, właśnie dzięki dobremu planowaniu.

Nie jest to jednak kierunek tak łatwy, jakby się wydawało. Zdarza się, że studenci już na pierwszym roku rezygnują z dalszej nauki. Jednym z trudniejszych zadań, jak zresztą na innych uczelniach, jest sporządzenie i obrona swojej pracy magisterskiej.

O ile praca licencjacka z logistyki jest zebraniem i zaprezentowaniem wiedzy z tego zakresu, o tyle praca magisterska wymaga już nieco więcej, najczęściej w postaci przedstawienia własnego projektu np. zarządzania czy dystrybucji towarów.

Projekty mogą dotyczyć nawet takich zagadnień,  jak obliczenia ładowności kontenerowca, czy tworzenie tras przejazdowych samochodów ponadgabarytowych. Praca magisterska z logistyki powinna potwierdzać zarówno wiedzę z tego zakresu, jak i umiejętności, przede wszystkim logicznego rozumowania i łączenia faktów, analizowania, wnioskowania, kreatywności, własnych pomysłów i rozwiązań.

Prace magisterskie z logistyki jako wstęp do kariery zawodowej.

Studenci często piszą prace magisterskie, o charakterze abstrakcyjnym. Jest to błąd. Lepiej pisać taką pracę magisterską, która będzie miała odniesienie do działalności firm operujących na wolnym rynku. Bardzo dobrze byłoby, gdyby praca magisterska skupiała się nad konkretnymi problemami, przed którymi stoją dane firmy logistyczne. Napisanie pracy magisterskiej o takim charakterze z pewnością wzmacnia szansę na osiągnięcie sukcesu na rynku pracy.

Obecnie logistyka w Polsce dynamicznie się rozwija. Logistycy są bardzo poszukiwani. Absolwent logistyki, który napisał bardzo dobrą, praktyczną pracę magisterską, ma duże szanse na rynku pracy. Aby zwiększyć szansę na swój sukces zawodowy, warto uczyć się również języków obcych. Biegle opanowany język obcy (najlepiej niemiecki lub angielski) daje nowe spektrum możliwości zawodowych.

Dodaj komentarz